kobiety
 Misja Aktualności Zespół Referencje Publikacje Kontakt

 
Centrum Treningu i Rozwoju Psychologicznego


Szczególny dział oerowanych usług Centrum kierowany jest do kobiet. Działania mają na celu wspieranie Pań w szeroko rozumianym rozwoju osobistym.

Oferujemy Paniom


 • Konsultacje i pomoc psychologiczną oraz psychoterapię.


 •  Szkolenia, treningi i warsztaty otwarte dla Pań oraz pomoc psychologiczną i wsparcie m.in. z zakresu:
- komunikacji społecznej (w rodzinie, w pracy, w życiu codziennym, rodzicielskiej);
- radzenia sobie ze stresem;
- negocjacji;
- autoprezentacji;
- budowania poczucia własnej wartości
- pracy z emocjami
- seksualność kobiet
- asertywności i granic
- kontroli złości
- kreatywności;
- pracy z ciałem; ekspresji głosu;


 •  Spotkania kobiece - organizowane są przeze mnie BEZPŁATNE kilka razy w roku w różnych miejscach Warszawy. Spotkania są okazją do poznania nowych osób (kobiet), wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia i zabawy. A także dają możliwość kulinarnej przygody w różnych wartych poznania w Warszawie lokalach. Spotkania organizowane są od 2011 roku. Dotychczas odbyło się ich kilkanaście. Idea kobiecych spotkań tematycznych zaczerpnięta została z dawnych zwyczajów, w których grupy kobiet spotykały się w celu podejmowania różnego rodzaju wspólnych inicjatyw oraz uzyskania kobiecego wsparcia od siebie nawzajem. Spotkania takie budowały w kobietach wewnętrzną siłę i więzi. wyślij e-mail na adres: kontakt@ctirp.pl, z hasłem: "jestem zainteresowana otrzymywaniem informacji o kobiecych spotkaniach tematycznych" jeśli chcesz w nich uczestniczyć.
      Kontakt:
      tel.:  694 499 377
      e-mail: kontakt@ctirp.pl

      Warszawa     

Copyright ©2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.