Aleksandra Szygendowska - Psycholog
 Misja Oferta Aktualności Zespół Referencje Publikacje Kontakt

 
Centrum Treningu i Rozwoju Psychologicznego


Aleksandra Szygendowska:


Ukończone studia

2012-2013
 •  Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Studia podyplomowe: Pedagogika ogólna.

2005 - 2006
 •  Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA.
(200 godzin szkolenia w tym trening interpersonalny 40h; trening asertywności 30h; elementy treningu antystresowego i treningu
twórczości - 10 h, wykłady tematyczne 20 h, konstruowanie i superwizję warsztatów 1 i 2 dniowych -20h, superwizję prowadzonych
warsztatów 2 dniowych, - 14h, warsztaty umiejętności trenerskich 66 h obejmujące m.in. komunikację, przekaz wiedzy,
analizę doświadczenia, uczenie umiejętności, reagowanie w sytuacjach trudnych, prowadzenie warsztatu profilaktycznego
wg scenariusza nasze spotkania

1999 - 2004:
 •  Studia magisterskie w zakresie społecznej psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Obrona pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Tryjarskiej nt. "Poczucie zdrowia psychicznego studentek
i studentów w stresie egzaminacyjnym, życiowym i codziennym" w 2004 roku.
Moduły specjalizacyjne: 2002-2003: Dylematy psychoterapii/ Z. Milska - Wrzosińska, R. Borus - Laboratorium Psychoedukacji oraz
Interwencje systemowe wobec rodziny, praca z genogramem / A. Wiśniewski, E.Chalimoniuk - Laboratorium Psychoedukacji

Formy psychoterapii własnej

 •  od 03.2013 do 10.2014: indywidualna psychoterapia własna - INTRA/ Ewa Prajz-Wójtowicz
 •  2010: Seminarium superwizyjne terapii systemowej - superwizor WTTS/ D. Suchecka - Zejden
 • 10.2005: 5 dniowy trening interpersonalny - INTRA/ Kuba Jabłoński
 • 10.2005 - 12.2006: 5 dniowy trening asertywności/Krzysztof Parusiński; warsztat twórczości, warsztat kreatywności, warsztat komunikacji, warsztat radzenia sobie ze stresem/ Piotr Fijewski /INTRA
 • 2004/2005 - udział w superwzjach zespołu terapeutycznego na Oddziale PLAZA DETOX Szpital Praski/ superwizor terapii uzależnień
dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Inne szkolenia, kursy:


2015:
 •  grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów marzec/maj- Poradnia PP nr 20
 •  Rozwijanie potencjału uczniów - Poradnia PP przy ul. Dzielnej
 •  Edukompetencje: ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji
 •  Doradca metodyczny WCIES - filozofia uczenia
2014:
 •  WCIES samobójstwa dzieci i młodzieży
 •  Centrum Szkoleniowe AZ analiza egzaminów zewnętrznych sposobem podnoszenia jakoœci pracy szkoły
 • Mazowiecki Kurator Oświaty: Dziecko bezpieczne w szkole i w domu - debata
 •  Doradca metodyczny WCIES - filozofia uczenia
 •  MCPR 3 dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym
 •  Praca z uczniem zdolnym, Poradnia PP nr 20
2013:
 •  WCIES / dr. Kołakowski - Mutyzm wybiórczy
 • 9 latek w 3 klasie
 • Konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy i działania zespołów interdyscyplinarnych Bemowo
 •  IDKP Edukacja: Szkolenie BHP dla pracowników administracyjnych
 • IDKP Edukacja: Kurs pierwszej pomocy
 •  dziennik elektroniczny e-librus,
2012:
 •  Jestem gotowy żeby edukować już teraz. Szkolenie edukacji seksualnej (SWPS)
 •  Zaniedbywanie dzieci jako najczęstsza forms krzywdzenia dzieci (Centrum Zdrowia Dziecka)
 •  Model i standardy diagnozy posttraumatycznych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży (Centrum Zdrowia Dziecka)
2011:
 •  Kurs "wychowawców wypoczynku (kolonijnych)" (IDKP "Edukacja")
 •  Kurs pierwszej pomocy medycznej (ŻW)
 • Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych (ŻW)
2010:

 •  Konferencja naukowa: Ochrona dzieci przed przemocą (Centrum Zdrowia Dziecka);
 •  Dopalacze - nowe wyzwanie dla skutecznego działania instytucji publicznych (Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Inspekcja Sanitarna)
2009:
 •  Konferencja naukowa: "Postępowanie w przypadku wykorzystania seksualnego dzieci. Diagnoza zespołu Fas, FAE" (CZD)
 •  Szkolenie"pociąg do komunikacji" (TROP)
 •  Kurs "Wirtualna firma" 70h/ OPTA / Iq 145 Centrum Projektów Rozwojowo-Edukacyjnych. K. Bryczkowska-Kiraga);
 •  Szkolenie: "klient nasz fan - warsztat o skutecznej komunikacji z klientem" (Sodexho)
2008:
 •  cykl spotkań edukacyjnych dla osób w konflikcie okołorozwodowym oraz dla osób pracujących z rodzinami (KOPD);
 •  Szkolenie: "Diagnoza zaburzeń i patologii społecznych" (Pedagogium);
 •  Szkolenie: "Niekontrolowane i niebezpieczne zachowania seksualne dzieci i młodzieży" (Pedagogium);
 •  Szkolenie: "Dziecko w cyberprzestrzeni" (Pedagogium);
 •  Konferencja naukowa "Interdyscyplinarne przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci.
    Zastępczy zespół Munchausena. Aspekty medyczno - prawne (Centrum Zdrowia Dziecka);
 •  Sympozjum naukowe "zrozumieć zaburzenia osobowości" (SWPS);
 •  Szkolenie z samoobrony: "Urban survival" (Bezpieczne org);
 •  Szkolenie: "Kobieta w świecie finansów" (CPK i GE Money Bank);
 •  Szkolenie: "Zarządzanie sobą w czasie" (SGH i Biuro Organizacji, doradztwa i szkolenia BODIS dla Aiesec Polska);
 •  Szkolenie: "Zarządzanie własnymi kompetencjami" (SGH i Firma Żagiel);
 •  Szkolenie: "Tworzenie sieci kontaktów zawodowych jako alternatywa wobec masowego wysyłania CV" (SWPS);
 •  Szkolenie: "Budowanie wizerunku firmy" (SGH i firma Essentis - szkolenia marketingowe);
 •  Szkolenie: Skuteczne negocjacje handlowe" (SGH i ASSET BUSINESS DEVELOPMENT Sp. z o.o);
2007:
 •  Konferencja naukowa: Człowiek w Sieci zniewolonych dróg (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku)
 •  Konferencja psychologów wojska (DWiPO MON)
2006:
 •  Warsztat wystąpień publicznych, pracy z głosem i autoprezentacji (P. Rękawik i P. Prokopczuk);
 •  Warsztat : "Własne emocje" - SWPS (2006),
 •  Warsztat do prowadzenia zajęć profilaktycznych wg scenariusza "nasze spotkania" (INTRA);
 •  Szkolenie: "Profilaktyka alkoholowa i narkotykowa, edukacja na temat Hiv/Aids"
    (DWiPO MON we współpr. z PARPA, KBPN, KC ds. HIV/AIDS);
 •  Konferencja "Poznaj siłę outdoru" (Stroer);
 •  Konferencja Psychologów Policji. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (KGP, KSP)
 •  Seminarium z zakresu przeciwdziałania narkomani - szkoła wolna od narkotyków (WSOSP, ŻW, WPG, KWP)
2005
 •  Trening interpersonalny (J. Jabłoński, INTRA);
 •  "Profilaktyka alkoholowa i narkotykowa, edukacja na temat Hiv/Aids" (DWiPO MON we współpr. z PARPA, KBPN, KC ds. HIV/AIDS);
 •  10.2004-09.2005: Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych DETOX w Szpitalu Praskim w Warszawie
    / staż absolwencki - psycholog kliniczny w zespole terapeutycznym pod opieką superwizyjną dr Ewy Woydyłło Osiatyńskiej /
2004 - 2001:
 •  Konferencja szkoleniowa "Jak pomóc dzieciom dręczonym i molestowanym" (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne);
 •  zajęcia fakultatywne: Płec, ciało, seksualnośc (J. Mizielińska UW/SWPS);
 •  Szkolenie "Wykorzystanie Internetu w edukacji dla zrównoważonego rozwoju" (Uniwersytet Warszawski);
 •  Szkolenie:"Kompetencje nauczyciela przyrody" Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli);
 •  zajęcia fakultatywne: Mechanizmy zaburzeń psychicznych (dr M.Sokolik/SWPS)
 •  zajęcia fakultatywne: Zespół dziecka maltretowanego (dr E. Pańkowska, B.Zduńczyk/SWPS)
 •  zajęcia fakultatywne: Warsztaty ustawień rodzinnych - praca nad rekonstrukcją (dr W. Sztander IPZ/SWPS)
 •  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w Warszawie/staż szkoleniowy

Od 2008 roku członek klubu Biegłego Psychologa Fundacji Dzieci Niczyje
Aleksandra Szygendowska - psycholog                 
                 
                 
Copyright ©2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.