rodzina
 Misja Oferta Aktualności Zespół Referencje Publikacje Kontakt

 
Centrum Treningu i Rozwoju Psychologicznego
Rodzinom w "Centrum" ofeujemy

 •  MINI FORMY UMIEJĘTNOśCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW - Ich celem jest zapewnienie rodzicom dostępu do form warsztatowych umożliwiających naukę umiejętności wychowawczych, niewielkim kosztem czasowym i ekonomicznym oraz danie możliwości doskonalenia umiejętności już posiadanych.   
 •  TRENING UMIEJĘTNOśCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW I GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Cele treningu: poszerzenie wiedzy na temat specyfiki dzieciństwa i procesu dojrzewania, poznanie własnych kompetencji rodzicielskich, diagnoza barier wychowawczych, trening komunikacji w rodzinie, ćwiczenie umiejętności wychowawczych, odwentylowanie emocji poprzez wsparcie grupy. •  WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO I TRENINGI KOMPTENCJI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM -                 

 • WARSZTATY ROZWOJOWO-KREATYWNE DLA DZIECI MŁODSZYCH Z RODZICAMI 2-7 LAT


                 
      Kontakt:
      tel.:  694 499 377
      e-mail: kontakt@ctirp.pl

      Warszawa

Copyright ©2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.