Centrum Treningu i Rozwoju Psychologicznego
 Misja Oferta Aktualności Zespół Referencje Publikacje Kontakt

 

Aleksandra Szygendowska - właściciel Centrum Treningu i Rozwoju Psychologicznego. Jestem psychologiem klinicznym, trenerem warsztatu psychologicznego a także pedagogiem. Od 16 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki i kompetencji miękkich. Moje doświadczenie obejmuje pracę z dzieci w wieku od 0 do dorosłości, szczególnie z dziećmi w wieku szkolnym (wszystkie rodzaje szkół, placówki opiekuńcze i wychowawcze) i studentami. Z dorosłymi pracuję od 12 lat, w tym z kadrą pedagogiczną (nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy, przedstawiciele służb), rodzicami oraz rodzinami. Przez 6 lat pracowałam z żołnierzami w zakresie profilaktyki. Moją dewizą jest zasada spowolniania czasu i skupienia na tu i teraz. Szczególnie bliskie jest mi towarzyszenie kobietom w ich rozwoju osobistym i wspomaganie budowania własnej decyzyjności. Interesuje mnie przyglądanie się konotacjom rodzinnym i przekazom, celem zrozumienia ich a w efekcie poprawy jakości obecnego życia.

Jestem konsultantem WELLNESSDAY    oraz     Pastylka
Od 2004 roku utrzymuję stałą współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, przez 8 lat związana byłam z Fundacją Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, od 6 lat współpracuję ze stowarzyszeniem Razem Przeciw Przemocy. W latach 2004-2005 odbyłam staż kliniczny w zespole terapeutycznym Szpitala Praskiego na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (pracowałam pod opieką superwizyjną dr Ewy Woydyłło Osiatyńskiej). Współpracuję z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i socjoterapeutycznymi organizacjami pomocy społecznej.

certyfikaty i kwalifikacje

Aleksandra Szygendowska - psycholog


Dorota Wojciechowska - Magister  społecznej  psychologii  klinicznej (SWPS). Specjalist z zakresu psychodietetyki. Od 2010 roku pracuje  z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki,  promocji zdrowia  i osłabiania zachowań agresywnych.  Ukończyła  fakultety  i  kursy  w obszarze  zainteresowań: psychoterapia  par i małżeństw,  komunikowanie  się  w związkach  - konsekwencje  odmienności  stylów  komunikacyjnych  kobiet i mężczyzn,  metody  opanowania  stresu,  terapia krótkoterminowa   skoncentrowana na rozwiązaniach,   depresja  - poznać i zrozumieć,  praktyka kliniczna w psychiatrii - zajęcia w II Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończyła również Studia Wyższe w Szkole Głównej Handlowej (1996)- kierunek Zarządzanie i Marketing. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla biznesu. Specjalista charakteryzacji i wizażu. Interesuje się tworzeniem wizerunku kobiety poprzez spójność cech osobowości, temperamentu z wyglądem zewnętrznym - ubiorem, makijażem. Jej dewizą życiową jest kartezjańskie Cogito ergo sum.

Grzegorz Kaska - Charyzmatyczny mgr Pedagogiki Społecznej. Trener warsztatów psychospołecznych. Były Drużynowy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Posiada duże doświadczenie związane z pracą z dziećmi i młodzieżą, organizacją obozów, wyjazdów integracyjnych, eventów, kolonii oraz wycieczek (także zagranicznych). Czterokrotny organizator ogólnopolskiej akcji "Pomoc Polakom na Wschodzie" (dostarczanie świątecznych paczek z żywnością do Rodaków na Litwie, Ukrainie i Białorusi). Odbył praktyki, jako wychowawca na obozach, zimowiskach, w szkołach oraz innych placówkach oświatowych. Zainteresowania: turystyka górska, wspinaczka, podróże, militaria, tematyka II wojny światowej i powstania warszawskiego.

Grzegorz Górnik - specjalista w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi  oraz szkoleń w zakresie integracji zespołów,  projektowania szkoleń przygodowych,  survivalu,   zajęć kreatywno sprawnościowych.  Posiada wieloletnie specjalistyczne doświadczenie i praktykę w zakresie reaogowania w sytuacjach kryzysowych oraz projektowania szkoleń z obszaru sztuki przetrwania, sytuacji ekstremalnych i survivalu. Uczestnik misji stabilizacyjnych RP w Afganistanie oraz sytuacji kryzysowych.

Monika Prażmowska - psycholog, doradca zawodowy, trener psychospołeczny, wykładowca psychologii. W 2003 roku ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.   Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego. Odbyła szereg specjalistycnzych szkoleń zawodowych  (w tym m.in: podstawy pracy mediatora, zarządzanie projektami  non - profit, drama w edukacji i profilaktyce, ciało w relacjach pomagania, warsztaty twórcze z zakresu arte-terapii). Jako trener zrealizowała m.in. następujące projekty: "Autorytet rodzica", szkolenia z udziałem dramy, "uwierzyć w siebie - pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia", "Od bierności do aktywności", "Nowy obraz pomocy społecznej", "Mazowiecki Program Wspierania Procesów Restrukturyzacji i Adaptacji Gospodarki" . Jako psycholog związana była m.in. z MOPS, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszeniem Mediatorów Paktus. Przez kilka lat pracowała także jako wychowawca w świetlicy środowiskowej. Zajmuje się projektami unijnymi. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą doradztwa zawodowego, mediacji, psychologii twórczości oraz rozwoju umiejętności psychospołecznych. Jest zafascynowana tańcem współczesnym i choreoterapią.


dodatkowa współpraca z: psychoterapeutą,terapeutą uzależnień, terapii rodzin, specjalistą z zakresu PR, prawnikiem, specjalistą ds żywienia,specjalistą ds emisji głosu, aktorami, fotografem, specjalistą ds systemów informatycznych.


      Kontakt:
      tel.:  694 499 377
      e-mail: kontakt@ctirp.pl

      Warszawa
      Aleksandra Szygendowska            Dorota Wojciechowska      Grzegorz KaskaValid HTML 4.01 Transitional


Copyright ©2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.